Projekty UE

  • home
  • /
  • Projekty UE

Projekty UE

Inteligentny Rozwój

POIR.03.04.00-24-0488/20

CEL FINANSOWANIA:
Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
Aby dowiedzieć się więcej na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony www.parp.gov.pl 

Trans-Truck-Serwis Drob Sp. jawna. realizuje projekt „Wniosek o dotację na kapitał obrotowy” w ramach działania
3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
dofinansowany ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, którego celem jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 87 917,16 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 87 917,16 zł