KLAUZULA INFORMACYJNA FORMULARZ KONTAKTOWY

 

Szanowni Państwo,

Wysyłając wiadomość za pomocą Formularza Kontaktowego wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Kontaktowym przez:

 

Trans-Truck-Serwis Drob Sp. J

pod adresem ul. Mysłowicka 1, tel.: +48 32 2192370, e-mail: biuro@ttsgroup.eu - NIP 6462705270;

web: http://ttsgroup.eu

TTS SPEDLOG Sp. z o.o.

pod adresem ul. Mysłowicka 1, tel.: +48 32 2192370, e-mail: biuro@ttsgroup.eu - NIP 6462994736;

web: http://ttsgroup.eu

TTS Company Marta Pełka Drob

pod adresem ul. Mysłowicka 1, tel.: +48 32 2192370, e-mail: biuro@ttsgroup.eu - NIP 8962281760

web: http://ttsgroup.eu

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, jeżeli chcecie Państwo uzyskać odpowiedź na pytanie zawarte w Formularzu Kontaktowym. Na podstawie zgody udzielonej w ten sposób nasza firma będzie przetwarzać Państwa dane jako Administrator Danych Osobowych w celu udzielenia Państwu odpowiedzi. Swoją zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, jednak jeśli zgoda zostanie wycofana przed udzieleniem przez Administratora odpowiedzi na zapytanie zawarte w Formularzu Kontaktowym, odpowiedź nie zostanie Państwu udzielona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez Administratora do czasu udzielenia Państwu odpowiedzi lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie. Po udzieleniu Państwu odpowiedzi, jak także w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zarówno przed jak i po udzieleniu odpowiedzi, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych na podstawie realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu w celu ochrony przed roszczeniami do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi wsparcia teleinformatycznego na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane przez  Administratora w ramach usprawiedliwionego interesu Administratora, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się Państwo znaleźli.

 

W przypadku uznania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.